กพท. เตรียมประกาศ ห้ามใส่หน้ากากวาล์ว เข้าสนามบิน-ขึ้นเครื่อง

บันเทิง

วิกฤตครั้งนี้สุดจริงๆและยังคงระบาดหนักอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศ ซึ่งในประเทศไทยก็เจอวิกฤตครั้งนี้เหมือนกันทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการควบคุม

ในขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวกันได้แล้ว เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานคุมเข้มกันอย่างหนัก

ล่าสุดข่าวรายงานว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า วันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา มีปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ทำให้ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานมีเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการเดินทางทางอากาศ กพท. เตรียมออกประกาศ ไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศขึ้นเครื่องบิน และไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วเดินทางเข้ามาภายในสนามบินด้วย

ตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อนุญาติให้ใส่เฉพาะหน้ากากทางการแพทย์เท่านั้น ส่วนหน้ากากผ้า ขณะนี้ยังผ่อนผันให้ใช้ได้อีกระยะ แต่เร็วๆ นี้ กพท.จะประกาศไม่อนุญาติให้สวมใส่ขึ้นเครื่องบิน และสวมเดินทางเข้ามายังสนามบินด้วยเช่นกัน

เบื้องต้น กทพ.ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับสายการบินต่างๆแล้ว รวมทั้งประสานไปยังสนามบินต่างๆ ให้รับทราบ โดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจหน้ากากของผู้เดินทาง ตั้งแต่ประตูทางเข้าสนามบิน หากพบว่าใส่หน้ากากวาล์ก็จะไม่ให้เข้ามาภายในสนามบิน และไม่ให้ขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด

ก่อนหน้านี้ สายการบินแอร์เอเชียได้ออกประกาศข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบิน ที่ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC)

และ องค์การอนามัยโลก (WHO) สายการบินจะไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยตามที่กำหนด

ปัจจุบันหลายประเทศได้ออกประกาศข้อปฏิบัติระหว่างเดินทางบนเที่ยวบินใหม่ ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 โดยอนุญาตให้สวมใส่ได้เฉพาะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น