กรมควบคุมโรค เผย COVID Arm อาการไม่พึงประสงค์ mRNA

ข่าวทั่วไป

เดือดร้อนไปกันหมด วิกฤตหนักไปทั่วโลกจริงๆกับสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดหนักอยู่ในตอนนี้ ซึ่งบางประเทศก็เริ่มดีขึ้นแล้วพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตน้อยลง ในขณะที่ประเทศไทยนั้นคงยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวัน

แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆที่สถานการณ์โควิด-19แพร่ระบาดหนักพบผู้ติดเชื้อนับหมื่นทะลุสองหมื่นเลยทีเดียว ตอนนี้จึงทำให้ทางรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับประชาชน

เกิดปัญหาตามมาเพราะประชาชนบางคนที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนหวั่นเกิดผลข้างเคียงตามมาหลังจากที่ฉีดไปแล้ว  ล่าสุดวันที่ 23 ก.ย. 64 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ออกมาเปิดเผยว่า

COVID Arm คืออะไร  COVID Arm คือ ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  ผู้ป่วยจะมีอาการบวม แดง และเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนหรือใกล้เคียง

อาจมีอาการคันร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการแสดงอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เป็นต้น โดยมักเกิดอาการภายใน 7 วันหลังรับวัคซีน ส่วนใหญ่หายได้เอง

มีการรายงาน COVID Arm หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด mRNA ประมาณร้อยละ 1.1 ส่วนมากพบในเพศหญิงและภายหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 1

นอกจากวัคซีนชนิด mRNA ยังพบรายงานการเกิด COVID Arm ภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น AstraZeneca ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์

อาจใช้การประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการ ในผู้ที่มีอาการบวมแดง หรือคันมาก สามารถใช้ยาทากลุ่มสเตียรอยด์ หรือยากินแก้แพ้ได้ ในผู้ที่เกิด COVID Arm

สามารถรับวัคซีนชนิดเดิมในเข็มถัดไปได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอาการซ้ำได้หลังรับวัคซีนชนิดเดิม ฉีดไปแล้วไม่เกิดอันตรายร้ายแรง

ขอบคุณข้อมูล : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค