กระทรวงการคลัง เตรียมแจกเงิน บัตรคนจนกว่า 2.6 ล้านราย

ข่าวทั่วไป

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมาตรการที่ออกมาแต่งต่างกันไปตามความเหมาะสม

ซึ่งในการช่วยเหลือนี้ จะแบ่งเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการช่วยเหลือผ่านสำนักงานประกันสังคม กลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคน กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดยมาตรการนี้กำลังทำการช่วยเหลืออยู่ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.2 ล้านคน

จะทำการทยอยโอนเงินให้ 18-20 พฤษภาคมนี้ และจะเร่งโอนอีก 1.4 ล้านราย กลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ซึ่งเพิ่มเริ่มดำเนินมาตรการ กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาผู้ที่ลงทะเบียนของชาวเกตรกร และช่วยกันหาแนวทางการช่วยเหลือชาวเกษตรการกลุ่มข้าราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือ

แต่จะไม่ลดเงินเดือน ไม่ลดวัน เวลาในการทำงาน ซึ่งกลุ่มที่ตำหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังนั้น เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเรียกอีกอย่างว่าบัตรคนจน กว่า 14.6 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้ามาตรการในการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีที่ตกหล่นอยู่ 2.4 ล้านคน

ที่ยังไม่ได้รับมาตรการการช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลซึ่งในขณะนี้ ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งหาทางความช่วยเหลือ นายลวรรณ กล่าวว่า อยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปและรัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันถ้วนที

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านวิกฤตโควิด-19ครั้งนี้ไปพร้อมกันโดยคลังคาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้ว จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยความช่วยเหลือจะเป็นมาตรการการด้านตัวเงินเป็นหลักอย่างไรก็ตามตอนนี้รัฐบาลจะเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเน้นการผ่าน 3 มิติสำคัญคือ การลดค่าใช้จ่าย การป้องกันโควิด-19 และการดูแลสภาพคล่องสำหรับการช่วยเหลือในด้านอื่นเพิ่มเติมนั้น ยังคงรอติดตามกันต่อไป