กระทรวงการคลัง เผย ทบทวนสิทธิ์เช็คเลย สถานะเปลี่ยนเป็นรับเงินเพียบ

ข่าวทั่วไป

จากกรณีมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา แฟนเพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ได้ออกมาเผยว่า ” ผู้ได้รับ SMS แจ้งไม่ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท เนื่องจากมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธินายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังได้มีการส่ง SMS

แจ้งผลการพิจารณายื่นขอทบทวนสิทธิภายใต้มาตรการเยียวยา 5,000 บาท โดยมีกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิจำนวน 4.7 แสนรายได้รับแจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลเกษตกรที่กระทรวงการคลังได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเดือนมีนาคม 2563 และใช้ในการพิจารณาตรวจสอบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

มีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรจำนวน 9 ล้านคน ต่อมาในเดือนเมษายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิมาตรการเยียวยาเกษตรกร ทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป

โดยมีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรลดลงเหลือ 8.3 ล้านคนกระทรวงการคลังขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าผู้ขอทบทวนสิทธิกลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคัดกรองให้อีกครั้งกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์โดยเร็วที่สุด หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยาให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ได้มีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ขอทบทวนสิทธิทราบแล้ว นอกจากนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ” อีกทางหนึ่งด้วย ”

ขอบคุณข้อมูล: สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station