กรุงไทย โร่แจง แอพฯเป๋าตัง เวอร์ชันใหม่ ผู้ใช้กดยินยอมเตรียมแก้ให้กดยกเลิกได้

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดหนักส่งผลกระทบมากมาย ทำพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันไปหมดเพราะไม่สามารถทำมาหากินกันได้สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนขาดรายได้ ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินได้จับจ่ายใช้สอยกัน เปิดแอพพลิชันต่างๆอย่าง เป๋าตัง คนละครึ่ง ฯลฯ

ล่าสุด วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า จากกรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชันล่าสุด โดยให้ผู้ใช้งานให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ธนาคารขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. แอปพลิเคชัน เป๋าตัง เวอร์ชันใหม่ กำหนดให้ผู้ใช้งาน “ให้ความยินยอม” เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

โดยข้อมูลส่วนนี้ธนาคารใช้เพื่อวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังทั้งนี้ หากผู้ใช้งาน “ไม่สะดวก” ให้ความยินยอม สามารถเลือก “ไม่ยินยอม” ได้ โดยไม่กระทบกับการใช้งานแอปฯ เป๋าตังแต่อย่างใด และธนาคารจะพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานที่เลือกให้ความยินยอมไปแล้ว สามารถยกเลิกในส่วนนี้ได้ เพื่อลดความกังวลของผู้ใช้งาน

2. การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลในข้อ 3 เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ซึ่งมีอยู่ในแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชันเดิมอยู่แล้ว ส่วนนี้ผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ควรพิจารณาเลือก “ให้ความยินยอม”

เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ และทุจริตในโครงการภาครัฐอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้งานที่ “ไม่ยินยอม” ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภาครัฐได้ เพราะจะไม่สามารถทราบได้ว่าท่านคือบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามแต่ละเกณฑ์ของรัฐจริงหรือไม่