ครม.เห็นชอบแล้ว เยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนละ1,000 บาท 3 เดือน

ข่าวทั่วไป

เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมาก เมื่อคลังเผย พม. เตรียมออกมาตรการดูแลกลุ่มเปาะบาง เด็กแรกเกิด คนพิการ ผู้สูงวัย ราว 13 ล้าน ลุ้นรับเงินเยียวยา 1 พันบาท นานถึง 3 เดือน หลังจากที่ได้เยี่ยวยาคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ไปแล้ว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ทางเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ” ได้ออกมาเผยข่าวดีว่า “📣 ครม. เห็นชอบหลักการเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง จ่าย 1,000 บาท 3 เดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน จ่ายงวดแรก 2,000 บาท ในเดือน มิ.ย.63

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคน 👶 กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน 🧓 กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน ♿️ กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

การจ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ, และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 📌 โดยจะจ่ายเงิน 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค.

แต่เพราะอยู่ในช่วงสิ้นเดือน พ.ค.แล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท… 💥 เรื่องเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง จะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด”

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดี ที่ทำเอากลุ่มเปาะบางนั้นต้องเฮสนั่น เมื่อครม. เห็นชอบที่จะช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 13 ล้านคน จ่ายเงินจำนวน 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ขอบคุณข้อมูล:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงโดย:setup999