คำสั่งด่วนถึง ผู้ว่าฯทุกจังหวัด หลังคนแห่เดินทางกลับต่างจังหวัด

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดในไทยและทั่วโลกตอนนี้ก็มีประกาศด่วนออกมาทันทีโดยเริ่มจาก กรุงเทพมหานครเพราะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว ความหนาแน่นของประชากรก็สูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงได้มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563-12 เมษายน 2563

และหลังจากที่มีประกาศปิดสถานที่ก็มีหนังสือขอความร่วมมือมายัง ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทันที สำหรับกรณีที่มีคนเดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑลเพราะกังวลว่าคนที่กลับบ้านต่างจังหวัดจะนำเชื้อกลับไปแพร่ต่อ

โดยกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือแต่ละจังหวัดดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอและหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนักหรือที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงภูมิลำเนา

4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

4.1 ไม่รับประะทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

4.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม

4.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นลูบจนมือแห้ง

4.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

4.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

ตอนนี้นี้ก็เริ่มมีมาตการจากทางรัฐออกมาแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือกันด้วย เพราะการจะควบคุมและหยุดการแพร่ระบาดนี้จะต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนไม่ใช่จากทางหน่วยงานอย่างเดียว

ขอบคุณข้อมูล :ผู้ว่าฯ อัศวิน , ฝันดี – ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

เรียบเรียงโดย : setup999