ค่าปรับจราจรใหม่ มีผลแล้ว ไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ 400 คนซ้อนปรับ 800

ข่าวทั่วไป

จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผนแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติขราจรทางบกฯ โดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆรวมทั้งหมด 155 ข้อ โดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด 200 บาท ไปถึงสูงสุด 1,000 บาท ซึ่งต่างจากเดิมที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับในแต่ละข้อหา เช่น

ไมพกใบอนุญาตขับขี่ จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ ปรับ 200 บาท

รถมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับ 1,000 บาท

ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจารจร หรือสัญญาไฟจารจร จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับ 500 บาท

ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร จากเดิมปรับ 400 ถึง 1,000 บาท เป็นปรับ 500 บาท

ไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรับ (จากเดิมปรับ 200 ถึง 500 บาท) ** เป็น ปรับ 500 บาท**

ไม่สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ (จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท) ** เป็น ปรับ  400 บาท**

และคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก (จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท) **เป็นปรับ 800 บาท**

ต้องใส่ทั้งคนขับและคนซ้อนสำหรับใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้ จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคม จากนั้น 1 พฤศจิกายน จะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ผู้กระทำผิดสามารถนำไปชำระค่าปรับพื้นที่ใดก็ได้ ทั้งนี้ ค่าปรับตาม พ.ร.บ.จารจร อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท

สำหรับข้อหาหรือฐานความผิดที่มีจำนวนค่าปรับสูงสุด 1,000 บาท เช่น นำรถไปเครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊อซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาใช้ทางเดินรถ อย่างไรก็อย่าลืมพกหมวกกันน็อคทุกครั้งก่อนนอกจากบ้านนะคะ

ขอบคุณข้อมูล : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/