ชัดเจนแล้ว วันโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

ข่าวทั่วไป

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มเปราะบางเมื่อ ครม. เห็นชอบที่จะช่วยเหลือเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง จ่าย 1000 บาท นานถึง 3 เดือน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

รวมประมาณ 13 ล้านคน กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจนประมาณ 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุประมาณ 9.66 ล้านคน และกลุ่มผู้พิการประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง จะร่วมกันพิจารณาเพื่อให้เงินเยี่ยวไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด ทางเพจ “นโยบาย ไทยแลนด์” ได้ออกมาเผยวันโอนเงินเยียวยาจำนวน 3000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า “#เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง วันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง3000บาทนะครับ เขาจะจ่ายพร้อมกับเบี้ยยังชีพที่ได้แต่ละเดือน มิ.ย. จ่าย2000 ก.ค.จ่ายอีก1000

กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ปกติได้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”ตามอายุ600-1000 โอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่แล้ว เขาก็จะเพิ่มเงินเยียวยานี้เข้าไปด้วย – โอนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน2,600-3,000 บาท – โอนวันที่ 10 กรกฎาคม2563 จำนวน1,600-2,000 บาท

กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ปี ตามปกติจะได้รับเงิน จากมาตรการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว จำนวน 600 บาท ก็จะบวกเพิ่มเงินเยียวยานี้ไป – โอนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,600 บาท– โอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,600 บาท

กลุ่มคนพิการกลุ่มคนพิการ ที่ได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 800 บาทต่อเดือนอยู่แล้ว ก็จะบวกไปให้ – โอนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,800 บาท– โอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,800 บาท สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด

ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินหรือเบี้ยช่วยเหลือใดๆ จะยังไม่มีชื่อและข้อมูลในระบบ รัฐบาลขอให้ไปติดต่อที่สำนักงานเขต เทศบาล หรือสำนักงาอบต. ตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย ทางคลัง และ พม.จะหารือและวางมาตรการเยียวยาให้ต่อไปครับ”

ขอบคุณข้อมูล:นโยบาย ไทยแลนด์

เรียบเรียงโดย:setup999