ดาราหนุ่มสุดภูมิใจ เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บันเทิง

โลดแล่นอยู่ในวงการมานาน สำหรับนักร้อง นักแสดง ลิเกชื่อดัง เอ ไชยา มิตรชัย วัย 47 ปี ซึ่งปัจจุบันแฟนๆก็ยังเห็นเขาตามหน้าจอทีวีอยู่ตลอดเลยส่วนใหญ่จะเห็นในบทบาทของการเป็นกรรมการตัดสินนักร้องรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาประกวด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวเรื่องครอบครัว หน้าที่การงานในวงการ

ล่าสุดวันนี้ 13 ธ.ค. 64 เอ ไชยา ได้เข้ารับพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชา พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเจ้าตัวได้นำมาภาพสุดภาคภูมิใจโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว

พร้อมระบุข้อความว่า ” ผมไชยา มิตรชัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย ที่มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ให้แก่ผม

ผมรู้สึกดีใจ ภูมิใจเพราะการได้ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ศาสนานั้นจริงๆแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราเอง คนรอบๆตัว และสังคม เป็นเรื่องที่ผมและครอบครัว ญาติพี่น้องและคนรอบๆตัวได้ร่วมกันทำบุญกันมาอย่างต่อเนื่อง

ศาสนาช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ผมโตมาจากวัด ได้เห็นได้ยิน ได้รับความเมตตาคำสอนสำหรับการดำรงชีวิตที่ดีงาม ศาสนาพุทธของเรามุ่งเน้นเรื่องการพ้นทุกข์ และสอนให้รู้จักทุกข์และวิธีการดับทุกข์ตามความจริงในธรรมชาติ

เราควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท วันนี้มหาวิทยาลัยมองเห็นและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้ ผมรู้สึกปลื้มใจมากๆ นอกจากนี้ วัด ศาสนาเป็นสถานที่ของการเกิด สรรค์สร้างวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม สถาปัตยกรรม และวรรณคดี

จะสังเกตได้ว่า งานหลากหลายประเภทมาจากคำสอนทางศาสนาเป็นส่วนพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดงานศิลปะเช่นจิตรกรรมฝาผนัง พระเวสสันดรชาดก พระมหาชนก เป็นวรรณกรรมไทยที่สำคัญโดยมีที่มาจากคำสอนในชาดก

มารยาทไทย การกราบ การไหว้ รวมไปถึงประเพณีต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตายของคนเราส่วนมากมาจากพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด ผมเป็นอีกคนขอยืนยันว่า จะทุ่มเททำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

พระพุทธศาสนา และสังคม พร้อมทั้งจะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เจริญมั่นคงต่อไป ” ท่ามกลางแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูล : achaiyamitchai