ธกส. ผงะชื่อคนเสียชีวิตกว่าแสนคน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ข่าวทั่วไป

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบแรก จำนวน 8.43 ล้านคน โดยเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

ซึ่งธนาคารได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกัน ระบบประกันสังคม และข้าราชการบำราญ พบว่า มีผู้ซ้ำซ้อนอยู่ 1.7 ล้านคน ซึ่งได้ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปใก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลชุดแรกกลับมาที่ ธ.ก.ส. จำนวน 3.35 ล้านคน ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง พบว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 527 คน โดยตามข้อมูลชุดแรก ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 3.2 ล้านคน

ส่วนที่เหลือยังมีปัญหาไม่มีเลขที่บัญชีโดยต้องการให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แจงเลขที่บัญชีผ่าน www.เยียวเกษตรกร.com เพื่อที่ธนาคารจะได้เร่งโอนเงินได้ ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลชุดที่ 2 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3.5 ล้านราย ซึ่งธนาคารได้นำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พบว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ทั้งสิ้น 1.09 แสนราย

และในกลุ่มนี้มีข้าราชการที่ทำเกษตรจำนวน 9.1 หมื่นราย ธ.ก.ส. จะดำเนินการส่งข้อมูลเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้ว ไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่าจะจ่ายเงิน ให้ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มข้าราชการ จะไม่มีการจ่ายเงิน 5,000 บาทให้ จนกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยืนยันมาอีกครั้ง

เนื่องจากมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกรล็อตที่ 2 ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2563 โดยจะดำเนินการจ่ายวันละ 1 ล้านคน ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงนี้

สำหรับข้อมูลเกษตรกรชุดสุดท้าย จำนวน 1.57 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปิดการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 คาดว่า ธ.ก.ส. จะได้รับข้อมูลเกษตรกรชุดดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ และธนาคารจะเร่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30-31 พ.ค. 2563 ถือเป็นการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร 5,000 บาทในเดือนแรกครบทั้งหมด

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์