ธกส. แจ้ง เกษตรกรรับเงินเยียวยา เช็กด่วน 4 สถานะแบบไหนไม่ได้ 15,000

ข่าวทั่วไป

จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด-19 เบื้องต้นมีคนผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้ว 6.7 ล้านราย ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยแบ่งเป็นเดือนละ 5,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563


โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งงานนี้ก็เกิดปัญหามากมายต่อมาอีกแล้ว เนื่องจากบางคนลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่พบบัญชีที่จะโอนให้

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเผยว่า” ธ.ก.ส.ปรับปรุงระบบ “ตรวจสอบสถานะ” ผลการโอนเงิน แจ้งเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ “เยียวยาเกษตรกร” แต่ไม่ได้เงิน 4 สถานะรีบติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

เตรียมปรับปรุงข้อมูลการตรวจสอบผลการโอนเงิน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ มาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 ผ่าน

เยียวยาเกษตรกรดอทคอม เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่ไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีรับทราบใน 4 สถานะ ดังนี้1.ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีปิดไปแล้ว โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี2.ท่านได้รับสิทธิ์

โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีถูกอายัด โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี3.ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ เลขที่บัญชีผิด โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี4.ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ บัญชีไม่เคลื่อนไหว โปรดติดต่อธนาคารขอบคุณ เพจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”

ขอบคุณข้อมูล : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม