ประกันสังคม แนะถูกกักตัวหรือนายจ้างหยุดกิจการ ก็ได้รับเงินชดเชย

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนหนัก ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในทุกๆส่วน แต่มันก็ยังมีขาดตกบกพร่องอยู่ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลเองก็จะต้องช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเต็มที่อยู่แล้วไม่น้อยก็มากแล้วแต่สถานการณ์นั้นๆ

และเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 63 ที่ผ่านมาทางเพจเฟซบุ๊ก Amarin News ได้คลายความสงสัยกันซะทีสำหรับผู้ประกันตรตรา 33 ว่าจะได้รับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน เลิกจ้าง เท่านั้นหรือเปล่า โดยได้ออกมาระบุข้อความว่า ” ประกันสังคม แนะขั้นตอน มาตรา 33 ขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

กรณีลูกจ้าง มาตรา 33 นายจ้างไม่ให้ทำงาน, มีเหตุต้องกักตัว 14 วัน, นายจ้างหยุดประกอบกิจการ หรือรัฐสั่งให้หยุด สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล โดยแนะขั้นตอนการรับเงินชดเชย ดังนี้

กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน
.
1ผู้ประกันตนต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ผ่านทาง www.sso.go.th

2.นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้

3.รอรับเงินชดเชย 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

กรณีนายจ้างหยุดประกอบกิจการ หรือรัฐสั่งให้หยุด ไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน
.
1.ผู้ประกันตนต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผ่านทาง www.sso.go.th

2.นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้

3.รอรับเงินชดเชย 62% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน ”

ถือว่าเป็นข่าวดีของประชาชนที่ว่างงานและถูกเลิกจ้าง ที่จะได้รับเงินตรงนี้ไป ซึ่งข่าวดังกล่าวที่ออกมานั้นจะจริงเท็จอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันนะคะ เพราะท่างประกันสังคมเพียงแต่แนะขั้นตอนมาตรา 33 เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล : Amarin News