ยาต้านไวรัส เรมเดซิเวียร์ ตัวช่วยใหม่ รับมือ CV-19

ข่าวทั่วไป

แพร่ระบาดหนักมากจริงๆกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งในตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแม้ว่าตอนนี้จะมีวัคซีนต้านโควิด-19มาฉีดให้กับทุกๆคนแล้วก็ตามก็ยังไม่วายพบเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดมีข่าวรายงานว่า มียาต้านไวรัสที่ชื่อว่า เรมเดซิเวียร์ ตัวช่วยใหม่ที่รับมือของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ เรมเดซิเวียร์ ถือเป็นหนึ่งในยาต้านไวรัสสำคัญที่หลายประเทศใช้ต่อกรกับโรคโควิด-19 แม้อาจจะไม่ได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

แต่ก็สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้ในหลายมิติ เช่น ช่วยลดจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาล ลดจำนวนวันที่นอนไอซียู ลดจำนวนวันที่ต้องใช้ออกซิเจน สะท้อนให้เห็นว่า ยาลดความรุนแรงของโรคได้

หลายประเทศในประชาคมโลกยังคงเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด หลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 แพร่ระบาดมานานเกือบ 2 ปี โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกสูงกว่า 200 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.5 ล้านราย

และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดที่มีคุณภาพให้กับประชาชน จะเป็นวิธีที่ช่วยรับมือและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ดีที่สุดแล้ว ยาต้านไวรัสถือเป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กันที่จะช่วยพลิกวิกฤตโควิด

เรมเดซิเวียร์ Remdesivir เป็นยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่ว่าจะเป็น โรคซาร์ส SARS เมอร์ส MERS และอีโบลา Ebola ก่อนที่จะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด นับตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนโควิดที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานได้เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยผลการศึกษาประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสชนิดนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

มีส่วนสำคัญในการช่วยยับยั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนไวรัส ส่งผลให้เรมเดซิเวียร์ได้รับการอนุมัติและบรรจุในบัญชียาสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

เดิมที เรมเดซิเวียร์ ถือเป็นยาต้านไวรัสที่พัฒนาโดยบริษัทยาของสหรัฐฯ เมื่อปี 2015 ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับโรงงานผลิต 10 แห่งในอินเดีย ทำให้ประเทศไทยได้รับยาต้านไวรัสนี้ในราคาที่จับต้องได้ ประมาณ 2 หมื่นบาทต่อคอร์สการรักษา 6 วัน

และเข้าถึงวิธีการรักษาที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ ซึ่งประเทศไทยนำเข้าเรมเดซิเวียร์เพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยา

ยาต้านไวรัส 2 ชนิดที่ประเทศไทยใช้อยู่ในขณะนี้คือ ฟาวิพิราเวียร์ Favipiravir ที่เป็นยาเม็ดกับ เรมเดซิเวียร์ที่เป็นยาฉีด โดยส่วนใหญ่เรมเดซิเวียร์จะใช้ในเคสที่มีอาการรุนแรง เคสที่เชื้อลงปอด ปอดอักเสบจนต้องนอนโรงพยาบาลและเคสที่มีออกซิเจนต่ำกว่า 94% โดยจะให้ยาวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 5 วัน ส่วนในเคสที่อาการหนักมาก อาจพิจารณาให้ 10 วันได้