รถพุ่มพวงทหาร ออกตระเวนขายหมูถูก ช่วยเหลือ ปชช.

ข่าว

เรียกได้ว่าหลังจากที่ราคาหมู เเพงขึ้น ทำให้ประชาชนต่างออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมามาเเก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ล่าสุด ทางเพจกองทัพภาคที่ 4 ได้ออกมาเผยภาพรถพุ่มพวงทหาร ของ ช.พัน.5 พล.ร.5 ออกตระเวนตั้งจุดขายหมู กก.ละ 89 บาท เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามข้าวยากหมากเเพง โดยทางเพจได้เผยว่า “ช.พัน.5 พล.ร.5 จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายเนื้อหมูและผักสดราคาถูก

จากศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤตหมูแพง !!!จากวิกฤตการณ์ราคาเนื้อหมูมีราคาแพง รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ล่าสุด ศูนย์เศรษกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร

กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้นำผลผลิตของโครงการ ฯ ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด

โดยนำรถยนต์ปิคอัพของหน่วย มาดัดแปลงเป็นรถขายกับข้าวหรือรถพุ่มพวง ภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน”พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ประกอบด้วย เนื้อสุกรหรือเนื้อหมู โดยเนื้อหมูสด จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 89 บาท ไข่ไก่ แผงละ 79 บาท ผักปลอดสารพิษ ในราคา 5 บาท รวมถึงพืชผักอื่น ๆ

เช่น กล้วย ถั่วฝักยาว ฟักเขียว โดยวางจำหน่ายภายในศูนย์ ฯ ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1 จุด และออกจำหน่ายโดยจัดรถพุ่มพวงออกให้บริการพี่น้องประชาชน

ในพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อไปบริโภคเป็นจำนวนมากทั้งนี้ เป็นไปตามตามนโยบายของกองทัพบก

ที่ให้ค่ายทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยนำผลผลิตภายในโครงการ ฯ ออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ

ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป#ช.พัน.5พล.ร.5#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4#กองทัพภาคที่4″

ขอบคุณข้อมูล:กองทัพภาคที่ 4

May