รองโฆษกเผย รัฐเตรียมเยียวยาอีก 5 กลุ่มอาชีพ รับเงินก้อน 15,000 บาท/คน

ข่าวทั่วไป

จากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ประชาชนในหลายๆส่วนเดือดร้อน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้บางส่วน แต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ไป ล่าสุด น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ” เตรียมเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ และกีฬามวย 15,000 บาท/คน คาดเริ่มเบิกจ่ายได้ภายใน มิ.ย.นี้

การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา มีการพิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือกลุ่มกีฬาอาชีพ โดยหลังจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)

จาก 13 ชนิดกีฬาและผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักกีฬาอาชีพ,2.บุคลากรกีฬาอาชีพ,3.สมาคมกีฬาอาชีพ 4.สโมสรกีฬาอาชีพ,และ5.ผู้จัดการแข่งขัน และได้ส่งรายชื่อนักกีฬาและบุคคลากรกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธ์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว

โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ฯ กลุ่มกีฬาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 182,200,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณที่กองทุนสนับสนุนมาก่อนหน้านั้น จำนวน 75,592,584 บาท และเห็นชอบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 106,607,416 บาท ต่อไป

ทั้งนี้ จะช่วยเหลือสมาคมหรือสโมสรละไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งมีจำนวนประมาณ 110 สโมสร รวมเป็นเงิน 55 ล้านบาท และในส่วนของนักกีฬาจะได้รับคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนทั้งหมด คาดว่าจะจ่ายครั้งเดียวรวมของทั้ง 3 เดือนเลย เป็นเงิน 15,000 บาท/คน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 3/2563 พิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ เยียวยา บุคคลในวงการกีฬามวยที่ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป 2.ผู้ฝึกสอน 3.ผู้ตัดสิน 4.หัวหน้าค่ายมวย 5.ผู้จัดการนักมวย 6.ผู้จัดรายการแข่งขัน

และ 7.นายสนามมวย ที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 79,150,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณจำนวน 25,642,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 53,508,000 บาท ต่อไป ซึ่งในการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระเบียบให้ความช่วยเหลือฯ กำหนด

ทั้งนี้ จะทำการเยียวยาให้เร็วที่สุด เมื่อได้รับเงินจากกองทุนฯมา ทาง กกท. จะให้การเยียวยารวมครั้งเดียวเป็นเวลา 3 เดือน ถ้าหากยังไม่ได้รับการเยียวยาตั้งแต่ต้น ก็จะได้รับเงิน 15,000 บาท ทีเดียวลักษณะเดียวกับกีฬาอาชีพ ”

ขอบคุณขอ้มูล : กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล