หลุดว่อนเอกสารลับ มีคำสั่งระดมมวลชน สันติบาลจับตา อดีตทูต

ข่าวทั่วไป

กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเซียลที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจหนักมากกับเอกสารลับที่ถูกแชร์ว่อนมีคำสั่งระดมมวลชน และอดีตทูตที่ถูกจับตาจากสันติบาล โดยเฟซบุ๊ก Thanapol Eawsakul ได้ออกมาเผยว่า ” รัศมิ์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยหลายประเทศ น่าจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากสันติบาล

โดยคำสั่งของสภาความมั่นคงแห่งขาติเอกสารลับมาก ลงนามโดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งขาติให้สันติบาลติดตามและสืบประวัติ อดีตนักการฑูตเกษียณอายุราชการ และแสวงหาประโยชน์จากการรับราชการ ในการเผยแพร่ข้อมูลโจมตีรัฐบาล น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัศมิ์ ชาลีจันทร์ เป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยหลายประเทศ ”

และ ” อีกหลักฐานที่แสดงว่าการระดมมวลชน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์มีจริงจากเอกสารสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ลงนามโดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งขาติ นอกจากเรื่องรัศมิ์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยหลายประเทศ น่าจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากสันติบาลแล้ว ยังมีเรื่องระดมมวลชนฝ่ายเชียร์เสื้อเหลืองปกป้องสถาบีนด้วย

3 กระทรวงมหาดไทยดำเนินการดังนี้

3.1 สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมแนวทางป้องกันการระดมมวลชนในพื้นที่มาร่วมการชุมนุมใหญ่ในพื้นที่ส่วนกลาง และให้เตรียมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการจัดชุมนุมคู่ขนานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคช่วงวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.2 ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ (ในทางลับ) เพื่อดำรงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติในพื้นที่ส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน

แน่นอนว่าคนที่รักสถาบันด้วยความบริสุทธ์ใจย่อมมีจริง ขณะเดียวกันการชุมนุมของคนรักสถาบันผ่านการระดมคน จัดตั้งของรัฐบาลก็มีจริงเช่นกันดังเช่นกิจกรรมก่อนหน้านี้ ”

ขอบคุณข้อมูล:Thanapol Eawsakul

เรียบเรียงโดย:setup999