ศบค.เคาะ มาตรการ วันสงกรานต์ปี 64 ข้อห้าม-ลดวันกักตัว

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดรอบใหม่ส่ผลกระทบต่างหลายฝ่ายเลยทีเดียว แถมยังทำให้พี่น้องประชาชนต่างก็พากันเดือดร้อนหนักมากออกไปไหนมาไหนไม่สะดวกเมื่อก่อนแล้ว วันนี้ 19 มี.ค. 64 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้งดการจัดกิจกรรมสาดน้ำ ประแป้ง

แต่สามารถจัดกิจกรรมในส่วนของการจัดพิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนาได้. ทั้งนี้ ยังเห็นชอบแผนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่มีเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการลดระยะเวลากักกันบุคคล

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สาหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน (ลดระยะ เวลากักกันผู้เดินทางโดยทั่วไปจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน) พร้อมกันนี้เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เผยว่า ที่ประชุม ศบค.หารือถึงแนวทางการเจรจาสองฝ่าย ระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ

เพื่อให้เกิดการเดินทางระหว่างกันได้ โดยใช้มาตรฐานด้านสาธารณสุขที่เหมือนกัน เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี สิงคโปร์ รวมถึงมาตรการด้านเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ vaccine certificate ซึ่งจะทำให้เกิดโอกาสการหารือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและอื่นๆ

ขอบคุณข้อมูล: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์