ศาลสั่งตัดสิทธิ์ ปารีณา พ้น ส.ส. ห้ามลงเลือกตั้งตลอดชีวิต

ข่าวทั่วไป

สำหรับ เอ๋ ปารีณา ไกรคุปต์ นักการเมืองสาวชื่อดัง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 3 ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวโดยคดีบุกรุกพื้นที่ป่านสงวน ฟาร์มไก่เขาสนฟาร์ม ซึ่งศาลฎีกาก็ได้มีคำสั่งตัดสิทธิ์ ปารีณา ให้พ้นตำแหน่งการเป็น ส.ส. และสั่งห้ามเลือกตั้งตลอดชีวิตเพราะผิดจริยาธรรม

โดยวันนี้ 7 เม.ย. 65 มีข่าวรายงานว่า ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดว่า ปารีณา ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบดังกล่าว

เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเป็น ส.ส.กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง

อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไป โดยศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องเเละให้ ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งเเต่เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64

โดยวันนี้ ปารีณา มอบหมายให้ ทิวา การกระสัง ทนายความ เดินทางมาฟังคำพิพากษาแทน ล่าสุด ศาลฎีกา พิพากษาว่า ปารีณา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายเเรง

ให้พ้นตำเเหน่ง ส.ส.ตั้งเเต่วันที่ 25 มี.ค. 2564 เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 10 ปี เเละไม่มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง เเละดำรงตำเเหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต