ศ.ดร.สุชาติ อดีต รมว.คลัง แนะจ่ายเงินเยียวยา มีบัตรปชช.ควรได้ทุกคน

ข่าวทั่วไป

จากกรณีรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ส่วนผู้ที่ผ่านได้รับสิทธิ์จะได้รับเงิน 5,000 บาท ระยะ 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท แต่งานนี้ก็มีบางกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาตรงนี้ไป ล่าสุด เฟซบุ๊ก ธรรมมหารัฐ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว.คลังได้ออกมาเผยว่า ” ”มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน”

1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ​ (GDP) เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน ต้องร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยการเยียวยาประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท​

3. วิธีการเยียวยาของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง​ และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิเป็น14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคน เนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน

4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยียวยา

6. กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคน “เท่ากัน” ทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม”มีบัตรประชาชนไทยควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน” ”

ขอบคุณข้อมูล : ธรรมมหารัฐ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช