สั่งรื้อแล้ว 3 แยกวัดใจ หลังมีคลิปหนุ่มมึน จะเลี้ยวขวายังไง ป้ายบอกให้ไปแต่สิบล้อ สวนมาไม่หยุด

ข่าวทั่วไป

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์เป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์บริเวณ 3 แยกแห่งหนึ่ง พบว่ามีการก่อสร้างแบบชวนงง ทำคนที่ขับมานั้นสับสนว่าจะเลี้ยวขวาอย่างไร แม้ป้ายบอหให้เลี้ยวได้แต่มีสิบล้อวิ่งสวนมาตลอด กลายเป็นว่าต้องวัดใจ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายไม่น้อย

และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กรมทางหลวงชนบทเผยว่า ถนนในคลิปดังกล่าวคือบริเวณแยกดอนคา ถนนทางหลวงชนบทสาย รบ.4015 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3236 บ้านตากแดด อ.บางแพ จ.ราชบุรี  มีความกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ทิศทางเลี้ยวไปทางซ้าย

ซึ่งมีถนนองค์การบริหารตำบลคอนดากว้าง 6 เมตรมาเชื่อมตรงด้านขวาเป็นลักษณะสามแยก จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีการเกิดอุบัติบ่อยครั้ง ซึ่งเดิมไม่ได้เปิดช่องทางให้เลี้ยวขวา เพื่อไปยังถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมากถึง 4,282 คันต่อวัน

โดยเฉพาะรถบรรทุก 324 คันต่อวัน อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ต่อมากรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)  ได้ออกแบบและปรับปรุงทางแยกเพื่อให้ประชาชนเลี้ยวขวาได้ อย่างไรก็ดี จากกรณีที่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสับสนและไม่ปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบทจึงมีความคิดเห็นว่า ต้องปรับปรุงบริเวณสามแยกดังกล่าว มีแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนจากทางโค้งให้เป็นสามแยกแบบตัว T โดยจะดำเนินการรื้อเกาะยกบริเวณกลางแยกออก  ปรับช่องจราจรใหม่ให้เหมาะสม แก้ไขตำแหน่งเส้นหยุดใเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยรถที่จะเลี้ยวขวาจาก ทล.3236

จะต้องมีการหยุดรอเลี้ยวก่อนเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางแยก แก้ไขแนวเกาะยก และป้ายจราจรให้สอดคล้องกับกายภาพถนนใหม่ กรมทางหลวงชนบท จะเร่งดำเนินการปรับปรุงบริเวณดังกล่าว ภายใน 2-3 วัน ทั้งนี้ ต้องขออภัยผู้ใช้รถที่ทำให้เกิดความสับสนและความไม่สะดวกในการเดินทางมา ณ ที่นี้

เรียบเรียงโดย:setup999