หมอจุฬา ชี้มีผู้ป่วยติดตามไม่ได้อีกเยอะ ติดต่อกันเป็นลูกโซ่

ข่าวทั่วไป

ต้องบอกเลยว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดหนักมากในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้เชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งทางรัฐบาลก็ยังคงป้องกันกันได้อยู่ แต่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ของ ศ ดร ธีระวัฒน์ เหมาะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

ได้ออกมาโพสต์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบุว่า ” ถ้าเราติดเชื้อวันละ 30 แสดงว่ามีผู้ติดเชื้อที่เราตามไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง และติดต่อกันเป็นลูกโซ่คนทำงานจริงเอาไม่อยู่แล้ว ” ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอ้างอิงจากการที่ได้พูดคุยกับนายแพทย์อีกท่านหนึ่งว่า

” จากปัญหา และสถานการณ์ CoVID-19 ในปัจจุบันของประเทศไทย จะพบว่ามีการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นมาก แต่ยังไม่สำคัญเท่ากับการสืบค้นโรคจากผู้ป่วยไม่ได้ เพราะทุกคนที่ติดเชื้อมีโอกาสไปแพร่เชื้อในชุมชม และก่อให้เกิดการติดเชื้อลุกลามมหาศาล

ข้อเท็จจริงจากการรณรงค์การควบคุมส่วนบุคคลย่อมสามารถทำได้ และประเทศเราทำได้ดีมากในระดับหนึ่ง แต่ระดับการติดเชื้อได้ดำเนินมาถึงระยะที่มีการติดเชื้อที่มากและไม่สามารถที่จะตามควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นแบบประเทศอื่นๆ

จะนำพามาซึ่ง การใช้ทรัพยากรอย่างมากมาย และไม่เพียงพอ การเปิดปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกประเทศเข้ามา จะเป็นการซ้ำเติมประเทศ เสมือนการจะปัดกวาดบ้าน แต่ยังเปิดประตูหน้าต่าง ในสภาพที่นอกบ้านมีพายุฝุ่นตลบอยู่ ย่อมเป็นไปไม่ได้ เราปัด

กวาดบ้านด้วยนโยบายที่มีและกำลังกระทำอยู่เป็นสิ่งที่ดี พึงกระทำได้ภายใต้บริบททรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากล่วงเลยเวลาเกิดการติดเชื้อมากมายจากการไม่สามารถควบคุมผู้ติดเชื้อที่ติดตามไม่ได้จนลุกลาม ด้วยยา และทรัพยากรต่างๆที่มีในปัจจุบันจะไม่สามารถ

มีเพียงพออย่างแน่นอน สุดท้ายอาจเกิดโศกนาถกรรมแบบบางประเทศที่หมอ พยาบาลต้องเลือกผู้ป่วยในการรักษาซึ่งผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่พึงเกิดขึ้นในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ข้าราชการ ประชาชนพร้อมกวาดบ้าน ทำความสะอาดบ้านของเรา แต่ขอให้การดำเนินการเป็นผลที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติไทย คุณหมอธเนศ ”

ขอบคุณข้อมูล:ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

เรียบเรียงโดย:setup999