หมอธีระ ชี้หากปล่อยให้เปิดเมือง ปลายเดือนนี้ คุมไม่ได้จะหนักกว่าเดิม

ข่าวทั่วไป

เรียกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยตอนนี้พบติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวรายงานว่าจะมีการเตรียมเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้แล้ว

ล่าสุดวันที่ 22 ก.ย. 64 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาเปิดเผยว่า สถานการณ์ของไทยเรา เมื่อวานจำนวนติดเชื้อใหม่ที่รายงาน

ยังสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก แต่หากรวม ATK จะมีจำนวนติดเชื้อสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก มากกว่าฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม กล่องทราย สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น

คาดว่าจะเห็นแนวโน้มการระบาดที่ชัดเจนหลังพ้นปลายเดือนนี้ หากคุมไม่ได้ น่าจะมีโอกาสสูงขึ้นกว่าเดิม อนาคต หากปล่อยให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเปิดเมืองให้อยู่กับโรค

ทั้งที่สถานการณ์การติดเชื้อยังมีจำนวนมาก ด้วยระบบสนับสนุนที่มีอยู่ทั้งเรื่องการตรวจคัดกรองโรคที่จำกัด วัคซีนที่มีชนิด ปริมาณ ความครอบคลุมที่จำกัด รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต

ค้าขาย บริการ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อติดเชื้อกัน ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ โมเดลกล่องทรายชี้ให้เห็นแล้วว่ามีปัญหา ขนาดเป็นพื้นที่จำกัด ยังเป็นดังที่เห็น ถ้าขยายมาเมืองหลวง

โอกาสที่จะแตกย่อมมีสูงมาก ประเทศพัฒนาแล้ว ที่มีทรัพยากรต่างๆ มากมายเพียบพร้อมกว่าเรายังเอาไม่อยู่ การอ้างว่าติดเชื้อแล้วป่วยรุนแรงต้องนอนรพ.น้อย ตายน้อยนั้น

คงจะยากที่จะเป็นจริงเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ระบาดรุนแรงกลับซ้ำในอนาคต ประเมินไว้ล่วงหน้า ยากที่จะเอาอยู่ กลุ่มคนที่ผลักดันนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องรับผิดชอบ

ต่อผลกระทบที่ตามมา นโยบายในลักษณะข้างต้นส่งผลต่อชีวิตของทุกคน สำหรับประชาชน ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด ด้วยรักและห่วงใย

ขอบคุณข้อมูล : Thira Woratanarat