หมอยง เผยที่มา เชื้อสายพันธุ์อังกฤษ ที่ระบาดในไทย

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักในตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน และในคนบันเทิงก็พบผู้ติดเชื้อหลายคนแล้วด้วย ซึ่งหลายๆคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19คือสายพันธุ์อังกฤษที่รุนแรงมาก

โดยเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า”โควิด-19 สายพันธุ์ อังกฤษ ที่พบในไทยเหมือนสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์ โควิด 19 ที่พบในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบ

ในกัมพูชาความเหมือนรหัสพันธุกรรมในส่วนของ spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิง มีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100% ดังแสดงในรูป เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศอื่นๆ และที่ศูนย์ฯ

ของเราเคยตรวจสอบไว้ จะเห็นว่ารหัสพันธุกรรมไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลดังกล่าวจึงสนับสนุนว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย กับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา มีความเหมือนกันไวรัสนี้ระบาดที่กัมพูชาก่อนถึง 6 สัปดาห์

จึงมาตรวจพบในประเทศไทยจึงเป็นการยืนยันได้ว่า สายพันธุ์จากประเทศไทยที่สถานบันเทิง เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชาอย่างแน่นอน#หมอยง” ยังไงช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนระวังความปลอดภัยด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูล:Yong Poovorawan