หมอยง เผยผลเลือด กรุ๊ปที่เสี่ยงป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดหนักไปทั่วโลก ทำให้ประชาชนในบางกลุ่มติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศหลายวันแล้วด้วย แต่สภาพอากาศตอนนี้มีฝนตกหนัก

ก็ไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19มันจะกลับมาระลอกสองอีกหรือเปล่า และกลุ่มไหนบางที่เสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิต

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเผยผลศึกษาเลือดกรุ๊ปใดที่มีความเสี่ยงป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19มากที่สุด

โดยระบุข้อความว่า “โควิด-19 กับหมู่เลือดก่อนหน้านี้มี มีการศึกษาในจีน ว่า บุคคลที่มีกลุ่มเลือด กรุ๊ป Aมีโอกาสป่วยเป็น โควิด-19 มากกว่าบุคคลที่ไม่ใช่กรุ๊ป Aหรือกรุ๊ปโอ มีโอกาสป่วย โควิด-19 น้อยกว่าขณะนี้มีการศึกษา

เพิ่มเติมที่อิตาลีและสเปนโดยการศึกษาทางพันธุกรรมแนวลึก GWASพบโอกาสเสี่ยงในการป่วย โควิด-19 เหมือนกับการศึกษาในจีน ที่เป็นการศึกษาจากผู้ป่วยกล่าวคือ บุคคลกลุ่มเลือดกรุ๊ป A มีโอกาสป่วย โควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่ใช่หมู่เลือด

กรุ๊ป Aส่วนกรุ๊ป O จะมีโอกาสน้อยกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น บทความศึกษาทางพันธุกรรมแนวลึกที่เรียกว่า GWASได้เผยแพร่ในวารสาร NEJM ” อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนระวังตัวกันไว้ให้ดีๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนกรุ๊ปเอที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูล:Yong Poovorawan

เรียบเรียงโดย:setup999