หมอ.ยง คว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564

ข่าวทั่วไป

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งบุคคลที่ออกมาเตือนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักเชื้อโควิด-19อยู่ตลอด นั่นก็คือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำประชาชนที่ได้รับข่าวสารได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเพราะจะได้ไปปฏิบัติตามได้ถูกต้องและถูกวิธีแถมยังแนะเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับหลายๆคนอีกด้วย

ล่าสุดมีข่าวรายงานว่า นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564

ว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นผู้สร้างหรือริเริ่มงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยมีผลงานที่มีประโยชน์

ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยอันเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคคลทั่วไป

เพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ และผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี พ.ศ.2564

คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งท่านเป็นผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมีผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปสู่การดูแล รักษาและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขจำนวนมาก

หลังจากที่กลายเป็นข่าวหลายๆคนก็ได้แห่ร่วมยินดีกับ หมอยง เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวที่คว้ารางวัลเกียรติยศนี้มาได้

ขอบคุณข้อมูล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์