องค์การอนามัยโลก ไขข้อสงสัย

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายไปทั่วโลกและก็ยังวิกฤตเหมือนๆกันอีกด้วย ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19มาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ตาม บางคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วก็สามารถติดเชื้อได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก World Health Organization Thailand ระบุว่า ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อชนิดใดที่มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซนต์ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับทุกคนที่ได้รับวัคซีน

ซึ่งหมายความว่า เราควรจะคาดการณ์ว่าจะมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยแม้ในกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว กรณีเหล่านี้เรียกว่า “การติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีน” มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ว่า

การติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีนในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อมีการสัมผัสเชื้อสายพันธุ์เดลต้าซึ่งติดต่อกันได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นและได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย

อาการของการติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีนเหมือนกับการติดเชื้อโควิด19 ในผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน แต่โดยทั่วไปแล้วอาการไม่รุนแรง หากคุณได้รับวัคซีนครบแล้วและมีอาการคล้ายโรคโควิด คุณควรไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ขณะที่รอผลตรวจ

ควรแยกกักตัวเองและปฎิบัติตามมาตรการพื้นฐานที่เราทราบกันดีแล้วว่าใช้ได้ผลเพื่อตัดวงจรการระบาด หากมีผลตรวจเป็นบวกควรปรึกษาแพทย์ พึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้ที่ติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีนก็สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีนไม่ได้พบกันทั่วไปมากนัก บางคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วก็จะได้รับการป้องกันโดยสมบูรณ์จากการติดเชื้อและการป่วย ส่วนผู้ที่ติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีนนั้น

ส่วนคนที่ติดเชื้อภายหลังการได้รับวัควีนนอกจากมีแนวโน้มที่จะมีอาการไม่รุนแรงแล้วยังมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นน้อยลงอีกด้วยเพราะร่างกายขับไวรัสในจมูกและคอ และแม้ว่าเกิดการเจ็บป่วยในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ความรุนแรงของโรคก็น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

การติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีนไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันในทุกกลุ่มประชากร ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วแต่มีโรคประจำตัว ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันเปราะบางและผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปที่จะติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีน

ล่าสุดพบว่ามีการติดเชื้อภายหลังได้รับวัคซีนมากขึ้นเพราะผู้คนไม่ทำตามมาตรการป้องกันต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ถึงแม้จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ยังต้องสวมหน้ากาก รักษาระยะอย่างน้อยหนึ่งเมตรจากผู้อื่น ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น ล้างมือบ่อยๆ

ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล นอกจากนี้ ควรตระหนักเสมอว่า ตราบใดที่โรคระบาดนี้ยังอยู่ เมื่อมีอาการของโรคโควิด 19 คุณอาจติดเชื้อและสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่เปราะบางกว่าได้ นอกจากมาตรการป้องกันพื้นฐานแล้ว ผู้ที่มีภาวะบกพร่องด้านภูมิคุ้มกันซึ่งได้รับวัคซีนครบแล้วควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ

ขอบคุณข้อมูล : World Health Organization Thailand