อภ.แจงเหตุ โมเดอร์นา มาช้า รพ.เอกชน ตอบไม่เต็มปากมา พ.ย. นี้

ข่าวทั่วไป

เชื้อไวรัสโควิด-19ที่แพร่ระบาดหนักทำให้พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันนับหมื่นๆรายเลยทีเดียวแถมยังมีผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตอีกหลายราย ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนซึ่งก็ทำให้มีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โดยวันนี้ 14 ต.ค. 64 ได้มีข่าวรายงานว่า นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสมาคม รพ.เอกชน ในการทำสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จากบริษัทซิลลิคฯ

เป็นตัวแทนถูกต้องจากโมเดอร์นา โดยได้ลงนามมาตั้งแต่ ก.ค. ซึ่ง อภ.ก็ได้เร่งรัดทางบริษัทเรื่อยมา ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเราคำนึงความคาดหวังของประชาชนเป็นหลัก

แต่เนื่องจากโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนสั่งซื้อจาก รพ.เอกชน ไม่ได้มาจากงบภาครัฐแต่อย่างใด ซึ่งทางเราได้ติดตามเร่งรัดเกือบทุกวัน เมื่อมีความคืบหน้าก็จะชี้แจงให้ทราบ แต่เท่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าล่าช้า

ทำให้ไม่สามารถอัพเดตข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม อภ.เป็นผู้ซื้อ จึงได้รับความเสียหาย เพราะจากความหวังว่าจะนำเข้าต.ค. แต่กลับต้องล่าช้าเพราะเห็นว่ามีข้อติดขัด และในเดือน พ.ย.จะชัดเจนอย่างไร

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ล็อตที่ 1 สั่ง 3.9 ล้านโดส แต่ปัญหาคือ ความชัดเจนตารางกำหนดระยะเวลาที่นำเข้ามา ซึ่งเคยแจงจากซิลิคเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ทำให้สมาคมรพ.เอกชนค่อนข้างเหนื่อย

เพราะเราดิวตรงกับลูกค้าหนึ่งต่อหนึ่ง หมายความว่าต้องติดต่อลูกค้า 3.9 ล้านคน ส่งผลให้ยากลำบากต่อการจัดการ คำตอบที่ให้กลุ่มลูกค้าจึงต้องมีทั้งเลื่อนการฉีด โอนสิทธิ์ เพราะรัฐบาลให้ฉีดเข็ม 3 ทั้งแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ ซึ่งเราเห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม คำถามที่มาทางกลุ่มรพ.ถามว่าเลื่อนได้หรือไม่ หรือโอนสิทธิ์ได้หรือไม่ ซึ่งทำได้ ส่วนที่ว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ เราตอบไม่ได้จริงๆ เพราะเราก็ยังไม่ได้วันที่ชัดเจน ตอนนี้ล่วงเลยมาถึงไตรมาส 4 แล้ว อีกไม่กี่วันจะเข้าเดือน พ.ย. แล้ว

ซึ่งเราก็เข้าใจความคาดหวังจากผู้บริโภค เพราะเป็นเงินส่วนตัวของเขาเอง ทางรพ.ก็ไม่กล้าตอบความชัดเจนว่า จะมาเมื่อไหร่ ดังนั้น ความชัดเจนต้องอยู่ที่บริษัท มาให้ข้อมูลตรงนี้

เราหวังกับวัคซีนโมเดอร์นา ทั้งประสิทธิผลต่างๆ ซึ่งหลายคนคาดหวังและไม่ยอมฉีดเข็มที่ 3 เพราะรอโมเดอร์นา แต่ส่วนตัวขอให้ไปฉีดเข็ม 3 ก่อน แล้วโมเดอร์นาให้เลื่อนออกไป เรากับทาง อภ.ตกในฐานะผู้ซื้อเหมือนกัน แต่ทางรพ.เดือดร้อนเพราะมีคนเป็นล้านๆคน

นพ.เฉลิม กล่าวว่า ช่วงต้นที่ประชุมกับสมาคมฯ ในใบจองจะเห็นว่าพีเรียดที่ลงไว้ในใบจองค่อนข้างยาวคือ ต.ค.ถึง มี.ค. แต่ต้องเรียนว่า กลุ่มลูกค้าตนประะมาณ 1 ล้านคน การขอคืนไม่มี

เราเขียนชัดเจนว่า เลื่อนได้ โอนสิทธิ์ได้ และโมเดอร์น่าสามารถฉีดในเด็ก 12-17 ปีได้แล้ว และอย่างไรปี 65 วงการแพทย์ต้องการฉีดกระตุ้นอยู่แล้ว แต่พูดตรงๆว่า ในเงื่อนไขการจองของรพ. ไม่ได้ระบุว่า คืนเงิน

ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า อย่างที่ติดตามกับทางโมเดอร์นา จะเข้ามาช่วงพ.ย. 2564 แต่อาจมากลางเดือน หรือปลายเดือน พ.ย.ก็ได้ เพราะเรื่อง วัน เวลายังตอบไม่ได้ชัดเจน แต่จะมาในเดือนพ.ย. ส่วนประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่นั้น เมื่อวัคซีนมาถึง ก็จะให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันจากนั้นก็นำส่งรพ.เอกชน