อานนท์-บก.ลายจุด เดือดจัด ซัดแถลงการณ์นายกฯ

ข่าวทั่วไป

จากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยระบุว่า…จากสถานการณ์การชุมนุมในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทงออกโดยสงบและสันติ บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลง แม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในการักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการต่างๆตามหลักสากลด้วยความระมัดระวัง

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรักความสามัคคีปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำคัญ ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจำจึงเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย

เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการสากล ล่าสุด ทนายอานนท์ นำภา ได้ออกมาโพสต์ถึงนายกฯ ระบุว่า ” ประยุทธ์ ประกาศรบกับประชาชนสำหรับข้าราชการที่ยังไม่เลือกข้าง

ท่านต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่กับอดีตหรือจะสร้างอนาคตไปพร้อมกับพวกเราจะให้ความรุนแรงทั้งทางกฎหมายและทางกายภาพใดๆกับผู้ชุมนุมก็เชิญตามแต่ความชั่วช้าของพวกท่านพวกเรายืนยันสันติวิธีขั้นสูงสุด ในการต่อสู้ครั้งนี้ และพร้อมจะยกเพดานการต่อสู้ทางสันติวิธีแบบที่เคยยกเพดานด้านข้อเรียกร้องเช่นกันขอให้เพื่อนร่วมขบวนราษฎรเตรียมรับความชั่วช้าของประยุทธ์กับพวกให้พร้อม

เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และดูแลจิตใจให้เข้มแข็ง มุ่งมั่น ต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ของเราทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาอานนท์ นำภา19 พฤศจิกายน 2563 ” และในขณะเดียวกัน สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ก็ได้ออกมาโพสต์ว่า ” มันจะไม่ตลกไปหน่อยเหรอ ?

คนที่ทำเคยรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วนิรโทษกรรมตัวเอง ต่อมาได้สืบทอดอำนาจ คนผู้นี้ได้ประกาศว่าจะใช้มาตรการทางกฏหมายแบบเข้มข้นกับประชาชนที่ออกมาประท้วงให้ตนเองลาออก” ซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามความคืบหน้า

ขอบคุณข้อมูล:สมบัติ บุญงามอนงค์ , อานนท์ นำภา

เรียบเรียงโดย:setup999