อุตตม ชี้แจง เงินเยียวยา 5,000 บาท หลังมีข่าวรัฐจะจ่ายต่ออีก 4-6 เดือน

ข่าวทั่วไป

จากกรณีมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือนร้อน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน . com โดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาว่ารัฐบาลจะให้เงินเยียวยาจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์เฟซบุ๊กรับุว่า ” คลังจะเยียวยาให้ครอบคลุมมากที่สุดจากการชี้แจงของผม ต่อกรณีการยืดระยะเวลาผู้ได้รับการเยียวยาจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน น่าจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้แล้ว

แต่ก็ยังมีอีกบางกรณีที่จำเป็นต้องชี้แจงเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าอาจมีผู้เดือดร้อนบางกลุ่มไม่ได้รับความช่วยเหลือดังที่ผมอธิบายไปว่าตัวเลขระยะเวลา 6 เดือนนั้น เป็นการตั้งกรอบระยะเวลางบประมาณ โดยประมาณการรายจ่ายเป็นรายเดือน

ซึ่งสามารถปรับระยะเวลายืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์โดยเงินเยียวยานี้อยู่ภายใต้เม็ดเงินจาก พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นก้อนงบประมาณเพื่อเยียวยา 6 แสนล้านบาท และก้อนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก 4 แสนล้านบาทดังนั้นในหลักการ เม็ดเงิน

ในก้อนเยียวยา 6 แสนล้าน หากประเมินแล้วเห็นว่ายังสามารถใช้ขยายความช่วยเหลือไปยังกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีก กระทรวงการคลังก็จะดำเนินการ เพราะตั้งงบประมาณเผื่อไว้แล้ว และหากงบประมาณ 6 แสนล้านไม่พอ

ก็ยังสามารถนำงบประมาณในส่วนของการฟื้นฟู 4 แสนล้านมาใช้เพื่อการเยียวยาได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้เป้าหมายของมาตรการเยียวยานั้น กระทรวงการคลังต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องช่วย และให้ครอบคลุมมากที่สุด

ส่วนกลุ่มที่ได้รับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐอยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านเหล่านั้นใช้สิทธิเดิมที่มีอยู่ เช่น กลุ่มประกันสังคมตาม ม. 33 เป็นต้นขณะเดียวกันหากมีกลุ่มใดนอกเหนือจากนี้ เห็นว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือ ก็จะมีมาตรการออกมารองรับได้อีกขอบคุณครับ ”

ขอบคุณข้อมูล: ดร.อุตตม สาวนายน