เตรียมทดลอง เลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ แต่ไม่เลิก พรก.ฉุกเฉิน

ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ตึกสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ

ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ว่า ในส่วนของความมั่งคงเตรียมเสนอส่วนการทดลองยกเลิกประกาศใช้เคอร์ฟิว โดยจะเสนอให้ทดลองการยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เป็นเวลา 15 วัน

แต่ยังคงบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ เพื่อจะทดลองว่าประชาชนจะรับได้กับการมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ยกเลิกเคอร์ฟิว และจะใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่ ซึ่งจะไม่มีด่านความมั่นคง ไม่มีการกำหนดเวลาเข้าออกเคหสถาน

เพราะเราต้องการให้ประชาชนให้เห็นว่าเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายสูงสุดจะเป็นเช่นไร หลังจากนั้นก็จะฟังเสียงตอบรับจากประชาชนและสังคม รอง ผบ.ทบ.กล่าวว่า สาเหตุที่คง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะกฎหมายปกติไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องที่ฉุกเฉิน

หากมีการแพร่ระบาดของโรคได้ ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเข้าไปดำเนินการได้อย่างบูรณาการ มาตรการบางอย่างจำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปก่อน แต่ทั้งนี้หลัง 15 วันของการทดลองก็ต้องฟังเสียงประชาชนว่ายังอยากให้คง พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่

แต่จากสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดในไทยในหลายวันที่ผ่านมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่การติดเชื้อที่ทาง ศบค. รายงานนั้นเป็นการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแต่อย่างไรก็ต้องทุกคนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจกันเพราะเชื้อไวรัสดังกล่าวมันอาจจะกลับมาแพร่ระบาดรอบสองอีกก็ได้

ขอบคุณข้อมูล: naewna