เต้ มงคลกิตติ์ อ้อน ทักษิณ ให้กลับไทย เป็นคนเก่งที่มีประโยชน์กับแผ่นดิน

ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส. บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า  “#ทักษิณกลับเมืองไทยได้#เคารพกฏหมายไทยก็กลับได้ อย่าคิดอะไรมาก เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

#ในสายตาผมท่านเป็นคนเก่งที่มีประโยชน์กับแผ่นดินไทย อดีตผิดพลาดกันได้#ส.ส.พี่เต้007# ***ดีกว่าคนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้ไม่กล้าลงจากหลังเสือ เพราะไม่รู้ว่าจะโดนกี่คดีกี่ปี และ ไม่มีประโยชน์กับใครเลย***

ดร.ทักษิณ ชินวัตร ถูกจำคุก 3 คดี รวมโทษ 10 ปี 1.คดีทุจริตโครงการหวยบนดิน จำคุก 2 ปี 2.คดีให้ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้เงินแก่เมียนมา 4 พันล้านบาท จำคุก 3 ปี 3.คดีให้นอมินีถือหุ้น‘ชินคอร์ปฯ’-เข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการโทรคมนาคม

จำคุก 5 ปี ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี อายุ 72 ปี(ถือเป็นคนชรา) กลับมาประเทศไทย ได้ ติดไม่นาน ไม่เกิน 6 เดือน ได้ออกตามเงื่อนไขปกติ ปกติการอภัยโทษ พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษในโอกาส

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 มาตรา 6 ภายใต้บังคับมาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 13  นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้

ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป (จ) เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนรายตัวของเรือนจำในกรณี

ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษ ที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือ ***เป็นคนมีอายุตั้งแต่ เจ็ดสิบปีขึ้นไป***”

ขอบคุณข้อมูล:มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

เรียบเรียงโดย:setup999