เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันนี้วันสุดท้ายแล้ว

ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์ กล่าวว่า เงินเยียวยาเกษตรการงวดแรกรายละ 5,000 บาทนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรวันนี้ (15 พ.ค.) แน่นอน จำนวน 1 ล้านรายต่อวัน

จากนั้นจะโอนทุกวันจนครบตามรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบตามที่กระทรวงการาคลังกำหนดไว้ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้ ซึ่งกำหนดให้เป็นวันสุดท้าย โดยด้านพืชติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ผู้เลี้ยงสัตว์ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

ส่วนชาวประมงพื้นบ้านและผู้เพาะเลี้ยงน้ำติดต่อที่สำนักงานประมงอำเภอทั่วประเทศ และเกษตรกรผู้ปลูกยางให้ติดต่อสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ออกมาเผยภาพประชาชนลงทะเบียนเกษตรกร

พร้อมระบุข้อความว่า ” วันสุดท้าย!!!!!เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งรับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ด้านพืช) เพื่อส่งรายชื่อเข้าพิจารณารับสิทธิโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งสิ้นสุดการรับเอกสารวันนี้ (15 พ.ค.63) เป็นวันสุดท้ายเบื้องต้น

มีเกษตรกรส่งเอกสารมาขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนประมาณ 100-300 ชุดต่อวัน ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการและลงข้อมูลเกษตรกรเข้าระบบได้ครบถ้วนแบบวันต่อวัน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลเข้าระบบขอให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่าชื่อของท่านจะไม่ตกหล่น

หากปฏิบัติตามคำแนะนำของเกษตรอำเภอ เตรียมและกรอกเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้านผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่ให้กำลังการทำงานของเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทุกท่าน พร้อมทั้งมอบเสบียงอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมตอบปัญหาและ

สร้างความเข้าใจเรื่องการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเพิ่มเติมสวัสดิการพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทุกท่านจากการทำงานในช่วงเวลานี้ด้วย ”

ขอบคุณข้อมูล: ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร