เผย 8 กลุ่ม คนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ใครบ้างที่จะถูกคัดออก

บันเทิง

จากกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการโควิด-19 เป็นระยะ 3 เดือน โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.comเท่านั้น ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ได้เข้ามาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ก็เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

แต่ก็เห็นได้ว่าส่วนคนที่ลงทะเบียนไปนั้นอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากอาชีพการงานดีอยู่แล้ว และวันนี้เราจะมีเปิด 8 กลุ่มบุคคลต่อไปนี้ ไม่ต้องรอ รับเงินเยียวยา 15,000 บาทจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน แม้จะลงทะเบียนหรือยืนขอทวนสิทธิ์กี่ครั้งก็ตาม ก็ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยานี้ มีดังนี้

1.คนที่ไม่ได้สัญขาติไทย

2. คนที่อายุไม่ถึง 18 ปี เนื่องจากเกณฑ์เบื้องต้น เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน แม้จะทำงานควบคู่ไปด้วยก็ตาม แต่จะมีมาตรการอื่นๆที่ดูแลตามมา

3.นักเรียน นักศึกษา ที่ยังมีสถานะนักเรียน นักศึกษาอยู่ แม้จะอายุเกิน 18 ปี แล้วก็ตาม

4. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้น เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ประกันที่ออกจากงาน แล้วส่งต่อเอง หรือ มาตรา 40 ผู้ประกันตนอาชีพอิสระ แต่เข้ามาสมัครประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะต้องอยู่ในข่ายที่ส่งเงิน เข้าประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19

5.ข้าราชการ ทั้งข้าราชการพลเรือนและอื่นๆ ที่ยังได้รับเงินเดือน

6.ข้าราชการเกษียณอายุ และได้รับบำนาญ

7. คนไม่มีอาชีพ หรือคนที่ว่างงาน

8. กรณีผู้สูงอายุ ถ้ามีอาชีพ เช่น ค้าขายยังเข้าเกณฑ์ แต่ถ้าไม่ได้ทำงาน ไม่เข้าเกณฑ์

ขอบคุณข้อมูล:AMARIN TVHD

เรียบเรียงโดย:setup999