โคราชผวา 10 คลัสเตอร์ สั่งปิดโรงเรียน ทั้งจังหวัด 1,713 แห่ง

ข่าวทั่วไป

ถึงขั้นวิกฤตหนักมากๆเลยทีเดียวกับสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงต่อเนื่องทุกวันกระจายเป็นวงกว้างทั่วทุกพื้นที่ นอกจากมีก็ยังพบผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตอีกหลายๆต่อหลายรายเลยทีเดียว

ล่าสุดมีข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

พร้อมนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 104/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference)

โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังพร้อมเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งกักตัวกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย

1.คลัสเตอร์ครอบครัวและเครือญาติ ต.หนองจะบก อ.เมือง ติดสะสม 11 ราย

2.คลัสเตอร์ อ.คง สะสม 7 ราย

3.คลัสเตอร์ป่าละเมาะ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง สะสม 22 ราย

4.คลัสเตอร์ครอบครัวตำบลโป่งตาลอง อ.ปากช่อง สะสม 6 ราย

5.คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างถนนช้างเผือก สะสม 8 ราย

6.คลัสเตอร์ตำบลสะแกราช อ.ปักธงชัย สะสม 6 ราย

7.คลัสเตอร์แฟลตตำรวจกองเมืองโคราช สะสม 7 ราย

.คลัสเตอร์ตำบลกระโทก อ.โชคชัย สะสม 17 ราย

9.คลัสเตอร์ตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสางสะสม 20 ราย

10.คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง อ.สูงเนิน สะสม 5 ราย

นายกอบชัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีมติให้สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของรัฐและเอกชนจำนวน 1,713 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 737 แห่ง ยกเว้นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (On line) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง จะมีการประเมินและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง