ไทยติดแชมป์กลุ่มอาเซียนใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือมากที่สุด

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคิวิด-19 ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากพบผู้ที่ติดเชื้อน้อยลงทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่ขอใหทุกคนอย่างเพิ่งประมาท เพราะช่วงนี้เป็นช่วง

การผ่อนปรนมาตรการ ขอให้ทุกคนอดทนใส่หน้ากากทุกครั้ง และรักษาระยะห่างทางสัมคม หมั่นทำความสะอาด ดูและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องแระชาชนชาวไทยทุกคน เพื่องทางเพจดังอย่าง

“Workpoint News” ได้ออกมาเผยว่า “ไทยแชมป์ใส่หน้ากาก-ล้างมือมากที่สุดในอาเซียน วันที่ 20 พ.ค.2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า บริษัท YouGov ประเทศอังกฤษเผยการสำรวจพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน

ใน 6 ประเทศ กลุ่มอาเซียน คือ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย ในกลุ่มตัวอย่างกว่า 13,000 ตัวอย่าง พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงสุดในอาเซียน

ถึงร้อยละ 95 โดยใส่หน้ากากอนามัยในช่วงเวลารอบ 7 วันที่ผ่านมาและล้างมือถึงร้อยละ 89 ขณะที่ประเทศอื่น ๆ น้อยกว่าไทย#workpointtoday#whatworkstoday#สาระความรู้เพื่อวันนี้” เรียกได้ว่าข่าวดีสำหรับคนไทยจริงๆ

และต้องชื่นพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากมายที่ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ส่งผลใหตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ตดเชื้อน้อยลงทุกวัน ถือได้ว่าเป็นสัญญานเตือนที่ดีว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

อย่างไรก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์ ที่ตอนนี้เปรียบเสมือนฮีโร่ของคนไทยทุกคน และอยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวไมยอดทนอีกนิด อดทนปฎิบัติตามกฎไปก่อน เดี๋ยวก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วค่าาา

ขอบคุณข้อมูล:Workpoint News

เรียบเรียงโดย:setup999