โฆษกรัฐบาล เผยข่าวดี สำหรับคนที่ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทก่อนหน้านี้

ข่าวทั่วไป

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับข่าวที่ว่า นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตรวจสอบผู้ตกหล่นจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงร่วมประชุมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน เลขาธิการมูลนิธิที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กที่ปรึกษา MASKBANK และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายภาครัฐ เราไม่ทิ้งกัน ว่าคนเหล่านี้ยังอยู่ที่ใดบ้าง โดยขอความร่วมมือกับองค์กรต่างๆช่วยตรวจสอบหาคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำข้อสรุปและส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยจะส่งรายงานให้กับทางรัฐบาล ซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถกรอกเอกสารเพื่อเข้าสู้ระบบ นอกจากนี้ยังมีการกล่าว

ถึงกลุ่มที่ยังสำรวจไปไม่ถึง คือ กลุ่มหญิงบริการ กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน เด็กเร่ร่อน ไปจนถึงคนงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และนักท่องเที่ยวที่ยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทยว่าทางรัฐบาล จะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมหรือไม่ โดยในที่ประชุมได้ขอให้องค์กรต่างๆช่วยเก็บข้อมูล และจะนำเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงการคลังต่อไป