ผู้ว่ากรุงเทพฯ สั่งปิด 26 สถานที่เสี่ยง

ข่าวทั่วไป

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ในประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ล่าสุดทางท่านอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้ปิด 26 สถานที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร โดยทางเพจของท่านผู้ว่ามีการโพสต์ภาพเอกสารคำสั่งปิด 26 สถานที่เสี่ยง

และมีการระบุว่า “กทม. สั่งปิด 26 สถานที่เสี่ยง 22 มี.ค. – 12 เม.ย. 63 ร้านอาหารเปิด ซุปเปอร์มาร์เกตเปิด ตลาดสดเปิด ร้านสะดวกซื้อเปิด***พร้อมออก 6 มาตรการขอความร่วมมือป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไม่ต้องกักตุนสินค้าและอาหาร แค่หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและเว้นระยะ Social Distance” โดยมีการระบุว่า “ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่อที่อันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่3) พ.ศ. 2563 พบการ เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว

การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงอาศัยอำนาจตามความมาตรา35(1) แห่งราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 จึงให้ยกเลิกปประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

และให้ปิดสถานที่ในพื่นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้” นอกจากนี้ทางผู้ว่ายังมีการเผยแพร่ภาพสด แถลงการณ์ด้วยตัวท่านเอง พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุน เพราะมีเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนแน่นอน(คลิป)

ชมคลิป

ผู้ว่าอัศวินฯ แถลงมาตรการป้องกัน Covid-19

โพสต์โดย ผู้ว่าฯ อัศวิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020

ขอขอบคุณ : เพจ ผู้ว่าฯ อัศวิน

เรียบเรียงโดย : setup999

kan