หมอบุ๋มมาแล้ว รายงานสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ 24 พ.ค. 63

ข่าวทั่วไป

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,040 ราย หายป่วยแล้ว 2,921 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 56 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 63 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 5,403,979 ราย

อาการรุนแรง 53,562 ราย

รักษาหายแล้ว 2,246,636 ราย

เสียชีวิต 343,975 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,666,828 ราย

2. บราซิล จำนวน 349,113ราย

3. รัสเซีย จำนวน 335,882 ราย

4. สเปน จำนวน 282,370 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 257,154 ราย

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 75 จำนวน 3,040 ราย

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019

จำนวยผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามอายุและเพศ

-ผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วน 1.19:1

– ผู้ป่วยอายุน้อยสุด : 1 เดือน

-ผู้ป่วยอายุสูงสุด : 97 ปี

-กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด : กลุ่ม 20-29 ปี

– อายุเฉลี่ยของผู้ป่วย : 39 ปี

10 อันดับผู้ป่วยสะสมสูงสุด

1. กรุงเทพฯ 1,532 ราย อยู่ใน State Quarantine 17 ราย

2. ภูเก็ต 226 ราย

3. นนทบุรี 158 ราย

4. ยะลา 125 ราย อยู่ใน State Quarantine 8 ราย

5. สมุทรปราการ 115 ราย อยู่ใน State Quarantine 1 ราย

6. ชลบุรี 86 ราย อยู่ใน State Quarantine 20 ราย

7. ปัตตานี 79 ราย อยู่ในState Quarantine 12 ราย

8. สงขลา 44 ราย อยู่ใน State Quarantine 84 ราย

9. เชียงใหม่ 41 ราย

10. ปทุมธานี 39 ราย

ทั้งนี้ พญ. พรรณประภา ยงค์ตระกูล ยังฝากถึงประชาชนวัยทำงานให้ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด เนื่องจากผลสำรวจพบว่า ช่วงอายุ 39 ปี มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุด (มีคลิป)

ชมคลิป

https://www.facebook.com/fanmoph/videos/885918928548795/

ขอบคุณข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข