ศบค.เตรียมคลายเฟส 4 เปิดกิจการ-กิจกรรมใดบ้าง ที่ได้รับการผ่อนผัน

ข่าวทั่วไป

วันนี้ (10 มิ.ย. 63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงถึงการพิจารณากิจการและกิจกรรมในการผ่อนคลายระยะที่ 4 ฉบับร่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม คือ 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ 3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ

1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ

– โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา

– หน่วยงานราชการ-กำกับของรัฐ อบรม สัมมนา ในหลักสูตร ฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่ร่วมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูและผู้สูงอายุรายวัน

-เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเด็ก (เกณฑ์ 2 ตร.ม.ต่อคน)

ค. ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จักนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา

-ประชุม อบรม สัมมนา 4 ตร.ม. ต่อคน

-จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่ง-ยืน ห่าง 1 ม.

– งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดหนาแน่น-ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตร.ม. /คน

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง

-กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

จ. ขนส่งสาธารณะทุกประเภท รถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน

-อาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 70 %ของความจุผู้โดยสารมาตรฐาน

3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูและสุขภาพ หรือสันทนาการ

ก. กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์

-กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม

-ยกเว้นสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด

-จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม. ต่อคน

ค. สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ

-สวนน้ำ และสระน้ำสาธารณะ คิดเกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

-สวนสนุก สนามเด็กเล่น งดให้บริการเครื่องเล่นที่มีผมสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล อบรมพนักงาน มี Life Guard ดูแล ตรวจตรา และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ

ง. สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย

-ทุกประเภทกีฬาตามกติกาสากล เพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอน

-จัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม ถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้ โดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย

-ผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนจักการแข่งขัน ภายใต้การควบคุมกำกับของ กกท.

จ. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก

-จำกัดจำนวนกลุ่ม มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ตร.ม. ต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน

– ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และลดแพร่เชื้อด้วย

ฉ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวยสนุก

ทั้งนี้จะพิจารณทกิจกรรม/กิจการที่จะผ่อนคลายการบังคับให้กฎหมายในระยะที่ 4 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย.นี้

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19