ขสมก. เตรียมนำคิวอาร์โค้ดไทยชนะ เช็คอินเช็คเอาท์ขึ้นลงรถ

ข่าวทั่วไป

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ออกมาประกาศให้พี่น้องประชาชนเว้นระยะห่างกันเพื่อความปลอดภัย ล่าสุด นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เปิดเผยว่า ขสมก. สนองนโยบายศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ต้องการติดตามผลและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนำคิดอาร์โค้ด (QR Code) แอพพลิเคชั่นไทยชนะมาติดตั้ง ณ สถานที่ทำการ รวมถึงบนรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทาง และเพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์

กรณีที่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19ทั้งนี้ ขสมก.ได้นำคิดอาร์โค้ดดังกล่าวทยอยติดตั้งภายในรถโดยสารให้ครบทุกคันบริเวณด้านหน้า ช่วงกลางรถ ช่วงหลังรถและหลังเบาะที่นั่ง จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ ในการสแกนคิวอาร์โค้ดเช็คอิน เมื่อขึ้นใช้บริการ

และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถโดยสารทุกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในส่วนของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานเขตการเดินรถ ขสมก.ได้นำคิวอาร์โค้ดแอพพลิเคชั่นไทยชนะ มาติดตั้ง พร้อมกำชับให้พนักงานและบุคคลภายนอก

ทำการสแกนคิดอาร์โค้ดเช็คอินเมื่อเข้าพื้นที่ และเช็คเอาท์ก่อนออกจากพื้นที่ทุกครั้ง โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของพนักงานและประชาชน ในการติดเชื้อโรคโควิด-19

ขอบคุณข้อมูล : innnews