เเจ้งด่วน ห้ามเจ้าของหอพัก เก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก

ข่าวทั่วไป

เรียกว่าช่วงนี้เศรษกิฐในประเทศไทย ต่างได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งก่อน จนทำให้พ่อค้าเเม่ค้า ลูกจ้างพนักงานบริษัทต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปตามๆกัน พร้อมทั้งเจ้าหอหอพักหลายรายยังเก็บค่าเช่าล่วงหน้า เเละคิดค่าน้ำค่าไฟเกินจริงอยู่ด้วย

ล่าสุด ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือน เจ้าของหอพักที่ยังเก็บค่าน้ำค่าไฟเเพงเกินจริง พร้อมทั้งยังมีโทษจำคุกถึง 1 ปี ปรับ 1 เเสน บาท เพื่อไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

โดยทางเพจได้เผยว่า “แจ้งด่วน! ห้ามเจ้าของหอพักเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือนและห้ามเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟแพงเกินจริง ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ์

เช่น การเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า การคิดราคาค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้ประกอบการไม่ปรับสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเข้าไปยัง สคบ.ได้ผ่านสายด่วน 1166

โดยมีบทลงโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อสัญญา 1 ฉบับ โดยภาครัฐจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมามีหอพักหลายแห่งเก็บค่าใช้จ่ายเกินราคาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงมากสำหรับประกาศฉบับดังกล่าว

มีรายละเอียดสำคัญ เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุกิจต้องเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามจริงที่หน่วยงานทั้ง 2 แห่งกำหนดไว้ ผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน และผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน”

ขอบคุณข้อมูล: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

เรียบเรียงโดย:setup999

May