กรมบัญชีกลาง แจงไม่มีงบจ่าย เบี้ยผู้สูงอายุ-เงินคนพิการ เดือนกันยายน

ข่าวทั่วไป

กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพล่าช้ากว่ากำหนดเดิมหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกเงินได้ตามกำหนด ล่าสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยืนยันจ่ายทัน 22 กันยายน นี้ โดยเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้เผยแพร่ข้อความว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 63

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งทางหน้าเพจ facebook ท้องถิ่นไทย นั้น กรมบัญชีกลางขอเรียนว่าตามขั้นตอนการดำเนินการ

กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่ายแต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ สถ.จึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางห่วงใย

และเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิทุกท่าน เมื่อ สถ.ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิอย่างเร่งด่วนต่อไป (ภายในเดือน กันยายน 2563) ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวจาก facebook กรมบัญชีกลาง อย่างใกล้ชิด

หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว ” ยังไงก็ขอให้รอกันหน่อยนะคะทางการคลังกำลังเร่งเคลียร์กันอยู่ ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ขอบคุณข้อมูล : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station