ปชช. แพ้วัคซีน CV-19 สามารถยื่นคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือได้

ข่าว

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ที่แพร่ระบาดหนักทำให้พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนับไม่ถ้วน จึงทำให้ตอนนี้ทางรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19อย่างเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าหลังจากที่บางคนได้รับวัคซีนไปแล้วเกิดผลข้างเคียงตามมาทำให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดเกิดอาการกลัวหนักมาก

ล่าสุดวันที่ 20 ก.ย. 64 เพจเฟซบุ๊ก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาเปิดยว่า ประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดให้ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ รพ. ที่ฉีดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. พื้นที่ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ ช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท

3.กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท

โดยเตรียมเอกสาร 1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)

3.ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา พร้อมแนบแบบคำร้อง ดาวน์โหลดที่ “https://www.nhso.go.th/…/841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf…” สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องได้แก่ ผู้รับบริการ หรือ ทายาท ผู้อุปการะ (กรณีไม่มีทายาท) ที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ

2.สถานี่ยื่นคำร้อง ได้แก่ หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่

3.ระยะเวลาในการยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

4. หน่วยงานที่แจ้งผลพิจารณา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

5. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-141-4000 เวลาราชการ โทรสาร 02-143-9730-1 หรือติดต่อสายด่วน สปสช.1300 เป็นบริการ 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานหนักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต

ขอบคุณข้อมูล : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา