ศิริราช เผยผลเทียบภูมิคุ้มกัน สูตรฉีดวัคซีนไขว้ ระหว่าง แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์

ข่าวทั่วไป

ต้องบอกเลยว่าวิกฤตขั้นสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19ในตอนนี้ของประเทศไทย โดยจะเห็นว่าตอนนี้ได้มีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับพี่น้อง ประชาชนอย่างเร่งด่วน

แต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่บางคนได้รับวัคซีนไปแล้วเกิดผลข้างเคียงตามมา ล่าสุดวันที่ 21 ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อัพเดตผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไขว้ เทียบการฉีดด้วยวัคซีนชนิดเดียวกัน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Siriraj Institute of Clinical Research สรุปได้ว่า

1. การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันสูงสุด 2,259.9 หน่วยต่อมิลลิลิตร

2. การฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันดีรองลงมาที่ 2,181.8 หน่วยต่อมิลลิลิตร

3. การฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วตามด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ได้ระดับภูมิคุ้มกัน 1,049.7 หน่วยต่อมิลลิลิตร

การใช้วัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรก แล้วตามด้วยแอสตร้าหรือไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มแรกควรตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2

ทั้งนี้ยังระบุอีกว่า การวัดเป็นผล anti-RBD IgG วัดโดยเครื่อง Abbott และรายงานเป็นหน่วยมาตรฐาน BAU/mL ส่วนผลการวัดแบบ PRNT50 จะมีการรายงานต่อไป

นอกจากนี้ผลการศึกษายังไม่มีปัญหาเรื่องอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองในระยะเวลาห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนเพื่อยืนยันภูมิคุ้มกันจากการศึกษานี้

ขอบคุณข้อมูล : Siriraj Institute of Clinical Research