ศ ดร สุชาติ อดีต รมว คลัง แนะรัฐ หากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

ข่าว

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา ศ ดร สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ให้ความเห็นถึงวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว คือ มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านบาท คิดเป็น 11. 4 เปอร์เซ็น ของผลผลิตของชาติ GDP เพื่อแก้วิกฤตโควิด-19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนึ้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3.วิธีการช่วยเหลือของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆมานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์ เป็น 14 ล้านคนแล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคน เนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน

4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีช่วยเหลือ

6. กรณีนี้เหตุจากวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคน เท่ากัน ทันทีไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรม มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

ขอบคุณข้อมูล:สปริงนิวส์