คกก.เสนอ ศบค.เตรียมผ่อนปรน ระยะที่ 3 ปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่

ข่าวทั่วไป

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมเฉพาะกิจในวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จะมีการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 ให้กับกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติม แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าประเภทใดบ้าง

เพราะต้องรอนำข้อมูลจากหลายส่วนมาพิจารณาประกอบกัน โดยยึดหลักพิจารณาเดิม คือ คำนึงถึงความปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจอย่างที่เคยพิจารณาผ่อนปรนในระยะที่ 2 ส่วนในระยะที่ 3 และ 4

เป็นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากกว่าระยะที่ 1 และ 2 ต้องพิจารณาปัจจัยประกอบหลายอย่าง เช่น การเตรียมเปิดเรียนบางส่วนในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม สภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูฝน การประกาศเคอร์ฟิว ต้องมีความปลอดภัย

ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ จึงขอให้ธุรกิจที่รอการผ่อนปรนเตรียมตัว และปรับแนงทางการให้บริการไว้ ถึงแม้จะยังไม่ได้รับการปรนในระยะ 3 ก็จะได้ผ่อนปรนในระยะ 4 อยู่แล้ว

ส่วนการพิจารณาปรับลดเวลาเคอร์ฟิว จากเดิม 23.00 น. ถึง 04.00 น. หากจะปรับควรขยับเป็น 00.00 ถึง 04.00 น. หรือ 23.00 น. ถึง 03.00 น. ต้องรอสรุปในวันที่ 27 พฤษภาคม จากนั้นจะนำเสนอต่อในที่ประชุม

ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อให้การผ่อนปรนระยะที่ 3 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งข้อสรุปออกมาดังกล่าวยังไม่แน่ชัดยังไงก็ต้องทางรัฐบาลออกมาประกาศอีกครั้งว่าจะเมื่อไหร่จะเลื่อออกไปหรือเปล่า

ขอบคุณข้อมูล : ข่าวช่องวัน