มิ.ย.นี้ ค่าไฟฟ้าจ่ายปกติแล้ว เหตุเพราะ

ข่าวทั่วไป

กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังไม่มีนโยบายต่ออายุมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้า 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือน พ.ค. ทั้งการยกเว้นการเก็บค่าไฟผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยและส่วนลดสำหรับผู้ใช่ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยให้จ่ายค่าไฟเท่ากับยอดการใช้ไฟเดือน ก.พ. ส่วนลด 50 %

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 800-3,000 หน่วยและส่วนลด 30% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย รวมทั้งการลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงอีก 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแม่เม.ย.-มิ.ย. แม้ว่า ที่ประชุมครม.ล่าสุดเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. ก็ตาม

เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประชาชนเริ่มใช้ไฟฟ้าลดลง ไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเดือน เม.ย. ที่หลายครัวเรือนเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นจนทำให้ค่าไฟฟ้าแพง ที่ผ่านมาไอ้ออกมาตรการนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นทำให้หลายบ้านถูกคิดค่าไฟแบบอัตราก้าวกระโดด

เดือนหน้าเมื่อมาตรการครบกำหนดการคิดค่าไฟ จะเข้าสู้ปกติ อยากเตือนให้ประชาชนใช้ไฟให้คุ้มค่า เปิดดูคู่มือการประหยัดไฟซึ่งการเยียวยาลดภาระค่าไฟฟ้า ที่ผ่านมารวมกันทั้ง 2 มาตรการก็สูงอยู่ โดยมาตรการใช้ไฟฟรีและลดราคา 30-50%ดูแล 22 ล้านครัวเรือน ใช้วงเงิน 23,688 ล้านบาท

ส่วนมาตรการลดค่าไฟฟ้า 3% ใช้ประมาณ 5,610 ล้านบาท รวมทั้งตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะไม่สูงเท่าเดือนเม.ย.- พ.ค. เบื้องต้นจึงยังไม่ต่ออายุมาตรการลดค่าไฟเพิ่มขอประเมิน สถานการณ์ทุกอย่างอย่างใกล้ชิด นโยบายการประกาศสถานการณ์ฉุนเฉินของรัฐบาล และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประชาชนก่อน

อย่างไรก็ตามขณะนี้นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการช่วยเหลือล็อตใหม่ รวมทั้งมาตรการฟื้นฟูประเทศตามนโยบายนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน 2 กรณี คือ หากโควิด-19 กลับมาระบาดรอบ 2 หลังรัฐบาลคลายล็อกหรือหากไม่มีการระบาดรอบ 2

ซึ่งจะเน้นกลุ่มเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจด้วยเบื้องต้นใช้งบประมาณแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งบที่กระทรวงพลังงานมีอยู่แล้วบางส่วน โดยจะนำมาปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับเป้าหมายและอีกส่วนจะต้องพิจารณาสามารถใช้งบประมาณจากเงินกู้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้หรือไม่

ขอบคุณข้อมูล :การไฟฟ้านครหลวง