วิธีการลงทะเบียนรับ กล่องแบ่งปัง โดยโครงการอาสามาเยี่ยม จากมูลนิธิกระจกเงา

ข่าวทั่วไป

จากกรณีมูลนิธิกระจกเงา เปิดให้ลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันโดยโครงการอาสามาเยี่ยม วันเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หน้าตา ข้อมูล ที่ต้องกรอกมีอะไร ทำอย่างไรบ้าง ดังนี้เมื่อคลิ๊กลิงค์ http://mirror.or.th/regis/indexregis.php เข้าไป จะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูลดังนี้

1. หน้าแรกจะปรากฎข้อความตามภาพหมายเลข 1 ระบุขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น หากคุณคือคนกลุ่มนี้ และยังไม่เคยลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันมาก่อน สามารถกดแถบสีเขียว แถบแรก

2. ในกรณีที่คุณเคยลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกล่อง สามารถติดตามสถานะได้ในแถบที่สอง ทั้งนี้หากคุณเคยลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันแล้ว จะไม่สามารถขอรับกล่องแบ่งปันได้อีก เนื่องจากขณะนี้มีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก มูลนิธิจึงขอสงวนสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือก่อน

3. หลังจากกดแถบสีเขียว “ลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปัน โดยโครงการอาสามาเยี่ยม” แล้ว จะปรากฎภาพตามรูป 2 – 4

4. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยอ่านข้อความที่ให้กรอกโดยละเอียด โดยเฉพาะตัวหนังสือสีแดง

5. ในส่วนของที่อยู่ ตามภาพที่ 2 เพื่อให้ผู้จัดส่งสามารถจัดส่งได้แม่นยำ กรุณาระบุข้อมูลที่อยู่โดยระเอียด กรณีที่อยู่ในกรุงเทพฯ หากที่อยู่มีซอยให้ระบุเลขซอย หากมี “แยก” ให้ใส่ข้อมูล “แยก” หากไม่มีให้เลือกปุ่ม “ไม่มีซอย” หากมีที่อยู่ต่างจังหวัด โปรดระบุ “หมู่” ที่อยู่ด้วย

6. ในส่วนเบอร์ติดต่อกลับ ตามภาพที่ 3 หลังกรอกแล้ว ให้ตรวจเช็คเบอร์ให้ถูกต้อง หากไม่มีเบอร์โทร หรือใส่ผิด จะไม่สามารถจัดส่งได้

7. เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบความเดือดร้อนได้ หากอยู่ในสถานะว่างงาน กรุณาแจ้งอาชีพสุดท้ายก่อนว่างงาน และโปรดระบุสถานการณ์ความเดือดร้อน เพื่อประกอบการพิจารณา

8. มูลนิธิยินดีให้ความช่วยเหลือกรณีมีเด็กเล็ก เด็กอ่อน หรือผู้ป่วยติดเตียง โปรดถ่ายรูปเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

9. หากครอบครัวไม่ได้มีเด็กเล็ก เด็กอ่อน ผู้ป่วยติดเตียง แต่มีความเดือดร้อนอยู่จริง มูลนิธิพร้อมให้ความช่วยเหลือ คุณสามารถข้ามการตอบคำถามในส่วนนี้ได้เลย

10. กรณีมีเด็กอ่อนในบ้าน โปรดระบุยี่ห้อนม สูตร และอายุเด็กให้ชัดเจน มูลนิธิจะพยายามจัดส่งให้ตามรายละเอียดที่ระบุ

11. กรณีมีผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการต้องการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โปรดระบุไซต์ที่ต้องการ

12. ผู้ลงทะเบียนทุกราย จำเป็นต้องถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนให้ทีมงานเห็นรายละเอียดหน้าบัตรให้ชัดเจน

13. กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นพี่น้องชาวมุสลิม โปรดระบุ เพื่อทีมงานจัดอาหารแห้งได้เหมาะสม

14. ทุกข้อที่ให้กรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ดอกจันทร์สีแดง ( * ) ผู้ลงทะเบียนโปรดตรวจสอบว่าลงครบทุกถ้วน มิเช่นนั้นการลงทะเบียนจะไม่สมบูรณ์

15. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด “ลงทะเบียน” ที่แถบสีเขียวจะมีข้อความขึ้นว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ย้ำอีกครั้ง มูลนิธิกระจกเงายินดีบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างสุดกำลัง แต่ทรัพยากร ข้าวสารอาหารแห้งมีจำนวนจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจำกัดความช่วยเหลือในจำนวน 300 ครอบครัวต่อวันเท่านั้นในกรณีที่คุณได้รับผลกระทบ แต่ยังสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ โปรดเอื้อเฟื้อโอกาสนี้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษกล่องแบ่งปัน โครงการอาสามาเยี่ยมมูลนิธิกระจกเงา#กล่องแบ่งปันโดยโครงการอาสามาเยี่ยม #โควิด19

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขอบคุณข้อมูล : มูลนิธิกระจกเงา