ครม.ไฟเขียว ลดประกันสังคมเหลือ 2% อัดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ 2.4 หมื่นล้าน

ข่าวทั่วไป

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผ่านมามารัฐบาลได้ออกมามาตรการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลดเงินสมทบประกันสังคมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน โดย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนึกนายรัฐมนตรี

เปิดเผยว่าครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสนทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท (จากเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563การลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบครั้งนี้ จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.79 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงิน 1.1หมื่นล้านบาท

ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตน มาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ

ลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว งวดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตรา ร้อยละ 4 ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 งานนี้ก็เอาหลายๆคนเฮลั่นก็ไปตามๆกันเลยทีเดียวค่า

ขอบคุณข้อมูล : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล